ใครสามารถ

เรียนได้บ้าง

ครู

ผู้สอน

เป็น

ใคร?

ได้ เรายินดีต้อนรับทุกคน ไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไร เรารักและเต็มใจรับใช้ทุกคนที่มาเรียนภาษาอังกฤษกับเรา
ถ้าฉันเป็นศาสนาพุทธ
ฉันสามารถเรียนได้ไหม
ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ ไม่ว่าแก่หรือหนุ่ม มีประสบการณ์มากหรือน้อย ขั้นสูงหรือขั้นพื้นฐานสามารถมาเรียนรู้กับเราได้
ฉันสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ไหม
ได้ เพียงแค่เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี ต้องมีผู้ใหญ่มาเรียนด้วย
เด็กที่อายุน้อยไปเรียนรู้ได้ไหม
ครูผู้สอนจะสอนโดยสมัครใจ
ครูผู้สอนมาสอนด้วยความเต็มใจ เราปฏิบัติตามถ้อยคำของพระเยซูคริสต์ ที่ว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง เรารู้ว่าการศึกษาภาษาอังกฤษจะเป็นพรแก่ท่าน และจะช่วยให้ท่านมีชีวิตที่สะดวกขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่เรามารับใช้ คลิกด้านล่าง
ถูกต้อง ครูผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย เราตื่นเต้นที่จะช่วยให้ท่านเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ครูผู้สอนสามารถพูดภาษาไทยได้
ครูผู้สอนเหล่านี้ มาจากประเทศที่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นเมืองของพวกเขา ซึ่งพวกเขามาเป็นผู้สอนศาสนาที่ใช้เงินทุนส่วนตัวในการเป็นอาสาสมัคร และได้เลื่อนการเรียนจากมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 2 ปี เพื่อสอนพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ในประเทศไทย ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษา เพราะผู้สอนศาสนาเหล่านี้รับใช้ชุมชนโดยการสอนภาษาอังกฤษ
ครูผู้สอนมาจากที่ไหน

© 2019 by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. All rights reserved.             PR / +66.81.556.2487 / +66.2652.7717 

  • Facebook App Icon
  • mornoi.png
  • YouTube Classic

Find out what we are about!